PRIVATUMO IR SLAPUKŲ POLITIKA

UAB Virtualūs namai šioje Privatumo ir slapukų politikoje (toliau – Politika) aiškiai ir skaidriai pateikia mūsų interneto svetainėje taikomus informacijos rinkimo ir naudojimo principus, taip pat ir kitą informaciją apie UAB Virtualūs namai nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB Virtualūs namai, juridinio asmens kodas 302416648, adresas Savanorių pr. 271, LT-50131 Kaunas, Kontaktinis telefono Nr.  +370 656 27023 elektroninio pašto adresas: info@virtualusnamai.eu

Šią Politiką taikome tais atvejais, kai lankotės UAB Virtualūs namai interneto svetainėje, pildote užklausos formą, siunčiate mums pranešimus elektroniniu paštu ar socialiniais tinklais, ar prenumeruojate naujienlaiškius. Ši politika taip pat skirta informuoti Jus ir apie kitas UAB Virtualūs namai atliekamas asmens duomenų tvarkymo operacijas bei pagrindines nuostatas, skirtas užtikrinti Jūsų privatumą.

Tvarkydami asmens duomenis vadovaujamės Europos Sąjungos Duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų reikalavimais bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

UAB VIRTUALŪS NAMAI VYKDOMAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad UAB Virtualūs namai tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 • Siekiant sudaryti ir vykdyti sutartis, administruoti klientų duomenų bazę, įskaitant klientų skundų administravimą;
 • Siekant suteikti klientui ar užklausos siuntėjui informaciją, pateikti pasiūlymą ar atsiųsti informacinį pranešimą apie aktualias paslaugas, renginius ar k.t.;
 • vykdant tiesioginę rinkodarą, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;
 • vertinant klientų mokumą ir valdant galimą įsiskolinimą;
 • gerinant paslaugų kokybę ir (arba) sutarties sudarymo įrodymų surinkimo tikslais.
 • kitais tikslais, susijusiais su vidaus administravimu, pavyzdžiui, tvarkant UAB Virtualūs namai darbuotojų duomenis.

Asmenys, kurie yra jaunesni negu 16 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų svetainę. Jei esate asmuo, kuris yra jaunesnis negu 16 metų, prieš pateikdami asmeninę informaciją, turite gauti savo tėvų arba kitų teisėtų globėjų sutikimą.

Kokie asmens duomenys renkami ir tvarkomi?

UAB Virtualūs namai renka ir tvarko šių kategorijų asmens duomenis:

 • pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, kontaktinius duomenis ir pan.;
 • duomenis, kurie reikalingi paslaugoms teikti ar prekėms parduoti: užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.;
 • duomenis apie paslaugų naudojimą, pavyzdžiui, paslaugos naudojimo kiekiai, duomenys surinkti panaudojant slapukus ar kitas panašias technologijas ir kt.;
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo.
 • Mokėjimo būdas, Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos Nr.) jeigu jums yra išrašoma sąskaita faktūra mokėjimui atlikti.

Komentarai tinklapyje www.virtualusnamai.eu

 • Kai lankytojai rašo komentarus tinklalapyje, mes renkame duomenis, matomus komentaro paskelbimo formoje, o taip pat lankytojo IP adresą bei naršyklės vartotojo įrašą, kad apsisaugotume nuo brukalų.
 • Jei redaguojate ar paskelbiate įrašą, Jūsų naršyklėje išsaugomas papildomas slapukas. Šis slapukas nesaugo asmeninių duomenų, tačiau išsaugo įrašo, kurį ką tik redagavote ar paskelbėti, ID. Šis slapukas baigia galioti po 1 dienos.
 • Jei parašote komentarą, jo tekstas ir metaduomenys yra saugomi neribotą laiką. Taip daroma todėl, kad galėtume atpažinti ir patvirtinti ateities komentarus automatiškai, vietoje administratoriaus patvirtinimo.
 • Lankytojų komentarai gali būti tikrinami naudojant automatinę brukalų paieškos paslaugą.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

UAB Virtualūs namai gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su UAB Virtualūs namai sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį. UAB Virtualūs namai  teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai UAB Virtualūs namai siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie prekes ar paslaugas, tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo UAB Virtualūs namai  gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai teikiami individualizuoti pasiūlymai, paremti kliento individualia analize ar kitais atvejais). UAB Virtualūs namai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Kiek laiko saugomi Jūsų duomenis?

UAB Virtualūs namai saugo Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga UAB Virtualūs namai teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

Tvarkant asmens duomenis UAB Virtualūs namai gali priskirti Jus tam tikrai klientų kategorijai, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su pasiūlymu, kad UAB Virtualūs namai galėtų pateikti individualius pasiūlymus, pritaikytų turinį pagal vartotojo interesus, informuotų apie prekes ir paslaugas.

UAB Virtualūs namai imasi visų galimų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik nustatytais tikslais, griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Kam UAB Virtualūs namai teikia ar gali teikti asmens duomenis?

 • bendrovėms, tvarkančioms jungtines skolininkų rinkmenas ar administruojančioms skolas, renkančioms įmokas ir mokesčius;
 • teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;
 • kitiems asmenims Jūsų sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

UAB Virtualūs namai SVETAINĖJE RENKAMI DUOMENYS

 • mūsų svetainėje nėra naudojami slapukai kaupiantys ar renkantys jūsų asmmeninę informaciją.
 • registruojantis per Facebook, mes papildomai renkame jūsų viešo profilio informaciją (slapyvardį, vardą, pavardę, lytį, profilio nuotrauką ir elektroninio pašto adresą).
 • Jei nuspręstumėte susisiekti su mumis (užpildant užklausos formą, elektroniniu paštu, telefonu ar žinute socialiniuose tinkluose), mes užfiksuosime kreipimosi į mus faktą ir galime išsaugoti komunikacijos turinį kartu su jūsų kontaktiniais duomenimis ir mūsų atsakymais.
 • Jeigu jums suteikiama mokama paslauga, mes prašome pateikti duomenis būtinus sąskaitos išrašymui, šie duomenys saugomi su buhalterine apskaita susijusiose dokumentuose ir duomenys saugomi įstatymo numatytą terminą.

Surinktus duomenis apie UAB Virtualūs namai svetainės lankytojus atsakingai saugome nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

NAUJIENLAIŠKIAI

UAB Virtualūs namai naujienlaiškių nesiunčia.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Mūsų internetinėje svetainėje nėra naudojami slapukai jūsų duomenų rinkimui.

KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume visą informaciją, kurią renkame mūsų paslaugų teikimo tikslais.

Primename, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Ir nors mes įsipareigojame dėti visas pastangas, kad apsaugotumėme jūsų asmens duomenis, negalime garantuoti mūsų platformoje perduodamų jūsų asmens duomenų absoliutaus saugumo. Perduodami bet kokią informaciją prisiimate ir su jos perdavimu susijusią riziką. Gavę jūsų asmens duomenis, taikysime griežtas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.

JŪSŲ TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas, t.y., kiekvienas iš jūsų, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turite šias teises:

Žinoti (būti informuotu) apie savo duomenų tvarkymą, įskaitant teisę reikalauti savo asmens duomenų kopijos;

Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;

Reikalauti visiškai pašalinti savo asmeninę informaciją, jeigu šiuo metu nėra nei vienos aktyvios jūsų užklausos;

Reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių;

Teisę į duomenų perkėlimą;

Nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Kad būtų apsaugotas jūsų privatumas ir saugumas, turime teisę imtis priimtinų priemonių, kad prieš pateikdami jums prašomą informaciją apie asmens duomenis, patikrintume jūsų tapatybę.

Kontaktai:

Tel. nr.: +370 656 27023 (darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.)

El. pašto adresas: info@virtualusnamai.eu